II Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Hej kolęda, kolęda!

Regulamin konkursu

 1. Miejsce i czas przeprowadzenia Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek Hej kolęda, kolęda:
  1. Miejsce: Sala nr 7
  2. Termin:13.12.2023 r. (środa)
  3. Czas rozpoczęcia: 8:40
 2. Cele konkursu:
  1. Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz ich upowszechnianie poprzez podtrzymywanie obyczaju śpiewania lub grania kolęd i pastorałek.
  2. Wyłonienie najlepszych uczestników pod względem artystycznym.
  3. Prezentacja talentów uczniów naszej szkoły.
 3. Uczestnicy konkursu:
  1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci od klas 1 - 8.
  2. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:
   1. soliści/duety:
    • dzieci szkolne – kl. I – III
    • dzieci szkolne – kl. IV – VIII
   2. instrumentaliści:
    • dzieci szkolne – kl. I – III
    • dzieci szkolne – kl. IV – VIII
 4. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  1. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje tylko jedną kolędę lub pastorałkę w języku polskim, w zależności od własnego uznania (minimum 3 zwrotki).
  2. Uczestnikom zabrania się w przygotowywanym repertuarze uwzględniania świątecznych piosenek (respektowane będą wyłącznie kolędy i pastorałki).
  3. Dopuszczalny jest podkład muzyczny na nośnikach cyfrowych lub keyboardowy.
  4. Zgłoszenia uczestników konkursu przyjmujemy do 08.12.2023 r.
  5. Karta zgłoszeniowa dostępna jest u pani Alicji Pyznar lub stronie internetowej szkoły: zspkwiatonowice.pl
 5. Ocena:
  1. Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
   1. dobór repertuaru do wieku wykonawcy/wykonawców
   2. stopień trudności wykonywanego utworu
   3. ogólny poziom artystyczny
 6. Uwagi końcowe:
  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przesłuchaniu wszystkich uczestników konkursu w terminie: 13.12.2023 r. Zwycięzcy zaprezentują się podczas wigilii szkolnej.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej wiadomości wizerunku oraz danych osobowych osób, które zgłosiły udział w konkursie, a także do publikacji ich fotografii na stronie internetowej szkoły.
  4. Organizatorami konkursu są panie: mgr Alicja Pyznar oraz mgr Małgorzata Szutkowska.

Załączniki: