003 pdf Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2022/2023 (1,37 MB, PDF)
003 pdf Plan pracy szkoły w Kwiatonowicach (286 KB, PDF)
003 pdf Plan pracy przedszkola w Kwiatonowicach (668 KB, PDF)
003 pdf Kalendarz planowanych uroczystości szkolnych i dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, dostępności nauczycieli dla rodziców oraz spotkań z rodzicami (185 KB, PDF)
003 pdf Wykaz uczniów w ZSP w Kwiatonowicach (149 KB, PDF)
003 pdf Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (254 KB, PDF)
003 pdf Regulamin działalności zajęć świetlicowych (154 KB, PDF)
003 pdf Regulamin „Szczęśliwego Numerka” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach (127 KB, PDF)
003 pdf Tryb i warunki uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych (187 KB, PDF)
003 pdf Wykaz podręczników w roku szkolnym 2022/2023 (283 KB, PDF)
003 pdf Wykaz programów nauczania w roku szkolnym 2022/2023 (140 KB, PDF)
003 pdf Statut ZSP w Kwiatonowicach (570 KB, PDF)
001 doc Dokumentacja do organizacji wycieczek szkolnych (198 KB, DOC)