"Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki"

Joanne K. Rowling

Biblioteka szkolna zaprasza:

 

Tytuł tabeli
DZIEŃ TYGODNIAGODZINY PRACY WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI
Poniedziałek 7:30 – 12:20
  14:05 – 15:05 (dyżur dla mieszkańców wsi)
Wtorek 10:30 – 14:00
Środa 9:30 – 12:20
Czwartek 7:30 – 8:30
  12:05 – 14:05
Piątek 7:30 – 8:30
  9:30 – 10:30

 

Dyżur dla mieszkańców: poniedziałek 14:05 – 15:05

Roczny plan pracy biblioteki:

 1. Praca pedagogiczna:
 • rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi
 • tworzenie warunków do zdobywania informacji z różnych źródeł,
 • przygotowanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji i do samokształcenia,
 • rozwijanie kultury czytelniczej,
 • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i wyzwalanie postaw twórczych,
 • współpraca z Samorządem Uczniowskim, Szkolnym Kołem Wolontariatu, wydawnictwami, bibliotekami oraz instytucjami kultury, a także środowiskiem lokalnym,
 • organizacja wydarzeń związanych z propagowaniem kultury czytelniczej,
 • przygotowanie do konkursów,
 • lekcje biblioteczne i zajęcia w bibliotece,
 • pogłębianie wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz innych formach doskonalenia.

 

 1. Praca biblioteczno – techniczna:
 • planowanie, statystyka, sprawozdawczość,
 • organizacja udostępniania zbiorów, gromadzenie, opracowanie, selekcja, konserwacja,
 • organizacja warsztatu informacyjnego i dydaktycznego biblioteki,
 • prace administracyjne.

Biblioteka w liczbach

Cały księgozbiór liczy obecnie 18480 pozycji; w tym: książki w postaci papierowej oraz podręczniki, filmy i dokumenty dźwiękowe, a także programy komputerowe i pomoce dydaktyczne różnego rodzaju. Łącznie do biblioteki szkolnej zapisanych jest 368 czytelników. Są to oczywiście nasi uczniowie i nauczyciele, a także przedszkolaki oraz mieszkańcy wsi, absolwenci, rodzice uczniów oraz wszyscy, którzy naszą bibliotekę odwiedzają.

O bibliotece

Biblioteka Szkolna Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwiatonowicach jest w całości skomputeryzowana.
Biblioteka szkolna wciąż zmienia się i otwiera na potrzeby czytelników. Nie stanowi tylko miejsca, do którego się przychodzi by zabrać i zwrócić książkę.
Sercem naszej biblioteki jest księgozbiór – to tutaj samodzielnie lub z pomocą bibliotekarza dokonujemy wyborów lektury.
Pomyśleliśmy o najmłodszych, dla których wybór może stanowić nie lada wyzwanie. Dlatego też każda książka dla dziecka ma odpowiednią kolorową nakleję. Dzięki niej najmłodsi wybierają to, co lubią czytać, a my, starsi, jesteśmy spokojni, że wybrana przez pociechę lektura jest odpowiednia.
Posiadamy bogatą bazę dydaktyczna z różnych dziedzin. To właśnie dlatego tak często w księgozbiorze spotkać możemy nauczycieli naszej szkoły. Są tutaj także podręczniki, materiały metodyczne oraz lektury z zakresu pedagogiki i psychologii oraz wiele, wiele więcej...
Kolejne regały to książki dla naszych czytelników spoza szkoły – sensacja dla panów oraz biografie i różnego rodzaju "czytadełka" dla pań. Nie zapominamy o miłośnikach historii, gotowania, tańca i kilku innych dziedzin. Tak więc – nasz biblioteka jest otwarta dla wszystkich kochających czytać.
Najliczniejszą grupą naszych czytelników są oczywiście uczniowie, dla których biblioteka to także miejsc spotkań, gdzie spokojnie można odsapnąć i zebrać myśli. Dla nich staramy się o najlepsze "czytelnicze smaczki", tak aby jak najczęściej nas odwiedzali, nie tylko w czasie przerwy międzylekcyjnych.

Współpracujemy z:

 • Radą Rodziców – biblioteka szkolna pracuje w oparciu o plan pracy. Lecz aby w pełni go zrealizować niezbędna jest również pomoc Rady Rodziców. Dotyczy to głównie opiniowania zakupu nowych pozycji do księgozbioru, który służy zarówno dzieciom, jak i nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim mieszkańcom Kwiatonowic.
 • Samorządem Uczniowskim – tutaj współpracujemy na zasadach partnerskich. Członkowie Samorządu oprócz oczywistego opiniowania zakupu pozycji dla uczniów sami, we własnym zakresie pracują nad wzbogaceniem oferty książkowej. Średnio raz na pół roku Samorząd Uczniowski przeprowadza wśród wszystkich uczniów ankietę dotyczącą preferencji czytelniczych.
 • Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach – współpraca w zakresie realizacji projektów, pomoc metodyczna, niezastąpiony bank pomysłów. Ponadto: Sieć Samokształcenia i Doskonalenia Nauczycieli, w ramach której organizowane są szkolenia, warsztaty oraz lekcje otwarte stanowiące inspirację i motywację dla nauczyciela bibliotekarza. Nie należy także zapominać o szeregu lekcji i zajęć, które stanowią ofertę dla dzieci i rodziców.
 • Współpraca z wydawnictwami – będąc nauczycielem bibliotekarzem nie sposób nie skorzystać z bogatej oferty wydawnictw. Dlatego też bardzo wnikliwie analizujemy oferty, aby móc wybrać te najlepsze i wykorzystać je w pracy biblioteki szkolnej.
 • Firmą Księgarską FK Krzysztof Fejklowicz - nasz stały dostawca lektur wszelakich – od komiksów po Sienkiewicza. Sieć sprawdzona, solidna, rzetelna i gotowa spełnić każdą czytelniczą zachciankę.

centralna komisja egzaminacyjnao

okręgowa komisja egzaminacyjna w krakowie

logo kuratorium

mein