Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W tej niełatwej rzeczywistości zbliża się zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Także ten dzień będzie różnił się znacząco od klasycznego zakończenia roku szkolnego, jaki mieliśmy w latach poprzednich.

Aby sprostać obowiązującym w placówkach edukacyjnych wymaganiom sanitarno – epidemiologicznym poniżej zamieszczamy plan na dzień 26 czerwca 2020 r. (piątek).

 

Klasy I SP, IV SP, VI SP ponieważ liczą najwięcej uczniów, aby zachować przepisowy metraż będą miały zakończenie roku szkolnego na sali gimnastycznej w następujących godzinach:

  • Klasa I SP – w godzinach 8:00 – 8:30
  • Klasa IV SP – w godzinach 8:45 – 9:15
  • Klasa VI SP – w godzinach 9:30 – 10:00

W tych godzinach wychowawcy będą wydawali świadectwa oraz wszelką inną dokumentację i nagrody. Przerwy pomiędzy klasami są przeznaczone na dezynfekcję i wywietrzenie pomieszczenia.

Prosimy o zachowanie odległości bezpiecznych społecznie tj. min. 2 metry od siebie i noszenie maseczek oraz dezynfekcję rąk. Jeżeli to możliwe to prosimy o odbieranie świadectw pojedynczo, nie grupami koleżeńskimi.

Wejście dla tych trzech klas będzie otwarte od strony sali gimnastycznej.

 

Pozostałe klasy będą miały zakończenie roku szkolnego w swoich salach lekcyjnych według poniższego harmonogramu:

  • Klasa II SP – w godzinach 8:00 – 8:30 (sala nr 103)
  • Klasa III SP – w godzinach 8:45 – 9:15 (sala nr 105)
  • Klasa V SP – w godzinach 9:30 – 10:00 (sala nr 113)
  • Klasa VII + VIII SP – w godzinach 10:15 – 10:45 (sala nr 7)

W tych godzinach wychowawcy będą wydawali świadectwa oraz wszelką inną dokumentację i nagrody. Przerwy pomiędzy klasami są przeznaczone na dezynfekcję oraz minięcie się uczniów na korytarzach.

Prosimy o zachowanie odległości bezpiecznych społecznie tj. min. 2 metry od siebie i noszenie maseczek oraz dezynfekcję rąk. Jeżeli to możliwe to prosimy o odbieranie świadectw pojedynczo, nie grupami koleżeńskimi.

Wejście dla tych czterech klas będzie otwarte od strony budowanego parkingu przez główne drzwi.

 

Panie wychowawczynie z Przedszkola będą czekały na Państwa, aby wręczyć drobne pamiątkowe upominki, w godzinach 9:00 – 13:00. Ponieważ nie ma świadectw, dlatego ze względów bezpieczeństwa po odbiór dyplomów zapraszamy tylko Rodziców.

Wejście tradycyjnie drzwiami przedszkolnymi.

Prosimy o zachowanie odległości bezpiecznych społecznie tj. min. 2 metry od siebie i noszenie maseczek oraz dezynfekcję rąk. Jeżeli to możliwe to prosimy o odbieranie dyplomów pojedynczo.

 

Bardzo prosimy o zrozumienie powyższych wytycznych i zastosowanie się do nich. ZSP jest placówką edukacyjną i jako taką obowiązują na jej terenie ściśle wyznaczone przez SANEPID i MEN zasady.

Wszystkie przejścia wewnętrzne w budynku będą zamknięte (drzwi czerwone między salą gimnastyczną i szkoła oraz krata przy przedszkolu). Państwo oraz uczniowie chcąc dostać się do innego segmentu będziecie musieli wejść wyznaczonym wejściem. Wynika to z nakazów dotyczących zakazu mieszania się dzieci i styczności między klasami.

Bardzo proszę o zabranie wszystkich rzeczy dzieci i uczniów, które pozostały w budynku – a jest ich bardzo dużo. Będą one dostępne u wychowawców.

Jeżeli dzieci, uczniowie lub Państwo nie będą mogli z różnych powodów odebrać świadectw w piątek, to będą one do odebrania 29, 30 czerwca 2020 r. w sekretariacie szkoły.

Dołącz do nas na Facebook’u

Facebook SzkołaFacebook PrzedszkoleWolontariat

Skontaktuj się z nami