Wznowienie działalności szkoły podstawowej

Drodzy Rodzice!

Mamy nadal stan epidemii. Kto może, pozostaje w domu, aby nie narażać siebie i innych.
Od 25 maja 2020 r. szkoła podstawowa rozpoczyna działalność opiekuńczo – wychowawczą tylko z elementami dydaktyki (podstawa programowa będzie realizowana tak jak do tej pory w sposób zdalny) w nowym reżimie sanitarnym.  Kto musi posłać dziecko do szkoły ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem zobowiązany będzie do przestrzegania nowych procedur, poleceń i umów.

Dodatkowo informujemy, że ze względu na długi okres przestoju w funkcjonowaniu ZSP (ograniczony przepływ wody w rurach spowodowany brakiem eksploatacji instalacji przez uczniów, pracowników i kuchnię) wystąpiliśmy do akredytowanej firmy o przeprowadzenie badania wody w obiekcie ZSP. Czekamy na wyniki.

Najważniejsze na ten moment:
Kto ma potrzebę  (praca zawodowa obojga rodziców) posłać dziecko do szkoły MUSI zgłosić ten fakt telefonicznie wychowawcy swojej klasy i uzyskać zgodę na przyprowadzenie dziecka (co najmniej jeden dzień wcześniej). Dziecko niezgłoszone w sposób opisany powyżej nie będzie przyjęte do szkoły.


Uwagi wstępne:

  • Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez żadnych objawów chorobowych. To stała zasada, o której zawsze - a w obecnym czasie szczególnie - należy pamiętać. (Nadmieniam, że codziennie przed wejściem do szkoły dziecko będzie miało mierzoną temperaturę).
  • Przypominajcie nieustannie swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwracajcie uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętajcie, że dziecko uczy się przez naśladowanie naszego zachowania.
  • Wytłumaczcie również dziecku, aby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów,  że szkoła wygląda teraz troszeczkę inaczej np. nie ma dywanów, firanek, bawimy się w jednej sali z ograniczona liczbą zabawek itp.


Przed pierwszym przyjściem:

  • Rodzic informuje telefonicznie nauczyciela o zamiarze przyprowadzenia dziecka, a przyprowadza dziecko tylko gdy uzyska na to telefoniczne potwierdzenie (dzień wcześniej)
  • Rodzic zapoznaje się z "Procedurą postępowania w stanie zagrożenia epidemicznego w ZSP w Kwiatonowicach (dla Rodziców) co potwierdza podpisem.
  • Rodzic wypełnia ankietę, oświadczenie oraz zgodę na pomiar temperatury zgodnie z aktualną procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w szkole – załączniki w wordzie lub pdf do pobrania, uzupełnienia, podpisania i dostarczenia w pierwszy dzień do szkoły.

 

  • PLIKI DO POBRANIA:

  PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA - WYPEŁNIA RODZIC

   FORMULARZ ZGŁOSZENIA - WYPEŁNIA RODZIC

  DEKLARACJA RODZICA - WYPEŁNIA RODZIC

  DEKLARACJA RODZICA - WYPEŁNIA RODZIC

 

Dołącz do nas na Facebook’u

Facebook SzkołaFacebook PrzedszkoleWolontariat

Skontaktuj się z nami