KOMUNIKAT

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej ograniczenie funkcjonowania szkół potrwa do dnia 26 czerwca.

Do tego czasu nadal obowiązuje nauczanie zdalne. Przypominam, że obowiązkiem Rodzica jest dopilnowanie, aby dziecko regularnie uczestniczyło w zajęciach według planu lekcji, realizując podstawę programową.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

Nauczyciele pracują z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szczególności z wykorzystaniem:

  • materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
  • materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  • innych niż wymienione materiałów wskazanych przez nauczyciela;

Informuję również, że:

  • podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem daje podstawę do oceny pracy ucznia,
  • kontakt z nauczycielami jest możliwy przez pocztę elektroniczną lub inną formę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.

Dołącz do nas na Facebook’u

Facebook SzkołaFacebook PrzedszkoleWolontariat

Skontaktuj się z nami