mgr Maksymilian Olszewski-

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W tej niełatwej rzeczywistości zbliża się zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Także ten dzień będzie różnił się znacząco od klasycznego zakończenia roku szkolnego, jaki mieliśmy w latach poprzednich.

Aby sprostać obowiązującym w placówkach edukacyjnych wymaganiom sanitarno – epidemiologicznym poniżej zamieszczamy plan na dzień 26 czerwca 2020 r. (piątek).

 

Czytaj więcej

Oferta wakacyjna 2020 Ośrodka Kultury Gminy Gorlice - Filia w Kwiatonowicach

W załączniku przedstawiam ofertę na wakacje 2020 Ośrodka Kultury Gminy Gorlice, Filia w Kwiatonowicach.

Z poważaniem Jolanta Kurowska

 OFERTA WAKACYJNA

Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo.


W piątek 19.06.2020 r. o godzinie 18:00 w Kościele Parafialnym w Kwiatonowicach odbędzie się Msza Święta dziękczynna za kończący się rok szkolny. Termin uroczystości jest nieprzypadkowy, albowiem okoliczności epidemiczne wymusiły zmiany w sposobie przygotowania zakończenia roku szkolnego, który odbędzie się wg osobnego harmonogramu. Zaproszenie na Mszę Świętą obejmuje Uczniów, Rodziców, Nauczycieli. Obecność jest dobrowolna, tylko dla chętnych i przy stosowaniu obowiązujących reguł sanitarno – epidemicznych.

Z poważaniem
Maksymilian Olszewski

Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informuję, że w najbliższy piątek tj. 12 czerwca 2020 r. zajęcia zdalne z uczniami szkoły podstawowej nie odbędą się.  Wynika to z zaplanowania tego dnia jeszcze we wrześniu 2019 r., jako dnia wolnego od zajęć dydaktycznych decyzją Dyrektora Szkoły.

Informuję również, że dni egzaminów klasy 8 SP tj. 16, 17 i 18 czerwca 2020 r. również są dla pozostałych uczniów dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych decyzją Dyrektora Szkoły.

Jeżeli jest potrzeba w tych trzech dniach (uwzględniwszy zaangażowanie poszczególnych nauczycieli w przeprowadzenie egzaminu), jak i w innych dniach zorganizowania konsultacji to przypominam, iż fakt ten zgodnie z procedurą należy zgłaszać danemu nauczycielowi.

Z poważaniem

Maksymilian Olszewski

Czytaj więcej
mgr Aneta Motyka-

Harmonogram oddawania książek i podręczników do biblioteki szkolnej

Drodzy czytelnicy!

Zbliża się koniec roku szkolnego więc wszystkie książki i podręczniki muszą zostać oddane do biblioteki szkolnej.

Harmonogram oddawania książek:

 • 08.06.2020 – poniedziałek, godz. 12.30 – 14.30
 • 09.06.2020 – wtorek, godz. 12.30-14.30
 • 10.06.2020 – środa, godz. 12.30-14.30

W te dni proszę oddać wszystkie książki, które nie są podręcznikami.

 

Harmonogram oddawania podręczników:

 • 22.06.2020 (poniedziałek) – 25.06.2020 (czwartek), godz. 12.30-14.30

 

Bardzo proszę o oddanie wszystkich książek oraz podręczników zgodnie z harmonogramem.

Ponadto przypominam o zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego – dezynfekcje rąk, maseczkę zasłaniającą usta i nos. Wszystkie książki zostaną zmagazynowane i również przejdą odpowiednią kwarantannę dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Wznowienie działalności szkoły podstawowej

Drodzy Rodzice!

Mamy nadal stan epidemii. Kto może, pozostaje w domu, aby nie narażać siebie i innych. 
Od 25 maja 2020 r. szkoła podstawowa rozpoczyna działalność opiekuńczo – wychowawczą tylko z elementami dydaktyki (podstawa programowa będzie realizowana tak jak do tej pory w sposób zdalny) w nowym reżimie sanitarnym.  Kto musi posłać dziecko do szkoły ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem zobowiązany będzie do przestrzegania nowych procedur, poleceń i umów.

Dodatkowo informujemy, że ze względu na długi okres przestoju w funkcjonowaniu ZSP (ograniczony przepływ wody w rurach spowodowany brakiem eksploatacji instalacji przez uczniów, pracowników i kuchnię) wystąpiliśmy do akredytowanej firmy o przeprowadzenie badania wody w obiekcie ZSP. Czekamy na wyniki.

Najważniejsze na ten moment: 
Kto ma potrzebę  (praca zawodowa obojga rodziców) posłać dziecko do szkoły MUSI zgłosić ten fakt telefonicznie wychowawcy swojej klasy i uzyskać zgodę na przyprowadzenie dziecka (co najmniej jeden dzień wcześniej). Dziecko niezgłoszone w sposób opisany powyżej nie będzie przyjęte do szkoły. 

Czytaj więcej
mgr Aneta Motyka-

Zasady przeprowadzania egzaminów

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. W dokumencie zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów. Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca.

Czytaj więcej
mgr Aneta Motyka-

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej
mgr Aneta Motyka-

Wytyczne GIS w sprawie uruchamiania pracy przedszkoli i szkół

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Wznowienie działalności opiekuńczej przedszkola

Drodzy Rodzice!

Mamy nadal stan epidemii. Kto może pozostaje w domu, aby nie narażać siebie i innych. 
Od 18 maja 2020 r. nasze przedszkole rozpoczyna działalność opiekuńczą w nowym reżimie sanitarnym. Kto musi posłać dziecko do przedszkola zobowiązany będzie do przestrzegania nowych procedur, poleceń i umów. 

Najważniejsze na ten moment: 
Kto ma potrzebę  (praca zawodowa obojga rodziców) posłać dziecko do przedszkola MUSI zgłosić ten fakt telefonicznie nauczycielowi swojej grupy i uzyskać zgodę na przyprowadzenie dziecka (co najmniej jeden dzień wcześniej). Dziecko niezgłoszone w sposób opisany powyżej nie będzie przyjęte do przedszkola.


Uwagi wstępne:

 • Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez żadnych objawów chorobowych. To stała zasada, o której zawsze - a w obecnym czasie szczególnie - należy pamiętać. (Nadmieniam, że codziennie przed wejściem do przedszkola dziecko będzie miało mierzoną temperaturę).
 • Przypominajcie nieustannie swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwracajcie uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętajcie, że dziecko uczy się przez naśladowanie naszego zachowania.
 • Wytłumaczcie również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek,  że przedszkole wygląda teraz troszeczkę inaczej np. nie ma dywanów, firanek, bawimy się w jednej sali z ograniczona liczbą zabawek itp.
Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Lista dzieci przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach

Szanowni Państwo

Lista dzieci przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Wójta Gminy Gorlice jest wywieszona na drzwiach wejściowych do budynku ZSP w Kwiatonowicach.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą - 18 351 25 20. 

Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Komunikat Dyrektora Szkoły

Kwiatonowice, 06.05.2020 r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Kwiatonowicach informuje, iż od dnia 06 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. zajęcia w przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, POZOSTAJĄ ZAWIESZONE. Decyzja o zawieszeniu zajęć podyktowana jest koniecznością dostosowania pomieszczeń oraz organizacji pracy przedszkola do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej.

 KOMUNIKAT DYREKTORA

Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach

Szanowni Państwo

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Wójta Gminy Gorlice jest wywieszona na drzwiach wejściowych do budynku ZSP w Kwiatonowicach.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą - 18 351 25 20. 

Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach

Szanowni Państwo

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Wójta Gminy Gorlice jest wywieszona na drzwiach wejściowych do budynku ZSP w Kwiatonowicach.

Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach

Szanowni Państwo

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Wójta Gminy Gorlice jest wywieszona na drzwiach wejściowych do budynku ZSP w Kwiatonowicach.

Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Rekrutacja do klasy I SP na rok szkolny 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do klasy I SP w ZSP w Kwiatonowicach  na rok szkolny 2020/2021 będzie się odbywała drogą elektroniczną. Terminy rekrutacji są ustalone Zarządzeniem  nr 11/2020 Wójta Gminy Gorlice z dnia 30 stycznia 2020 r.

Procedura rekrutacji:

 1. W terminie od 1 kwietnia 2020 r. będą dostępne poniżej dwa edytowalne dokumenty :
 2. Proszę zainteresowanych Rodziców o pobranie odpowiedniego dla miejsca zamieszkania dokumentu i jego wypełnienie:
  • albo komputerowe,
  • albo ręczne, bardzo czytelne i zrobienie skanu lub wyraźnego zdjęcia.
  (w pola podpis Rodziców proszę w wersji elektronicznej podać imię i nazwisko Mamy oraz Taty, co jest równoznaczne z uzyskaniem zgody tych osób. W przypadku skanu podpisy będą odręczne).
 3. W terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 proszę o przesłanie drogą mailową na adres szkoły: szkola_kwiatonowice@poczta.onet.pl wypełnionego elektronicznie druku lub skanu dokumentu. Szkoła ma obowiązek potwierdzenie otrzymania wiadomości z załącznikiem.
 4. Podanie do publicznej wiadomości po pracy komisji rekrutacyjnej w dniu 28 kwietnia 2020 r. listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. (forma pisemna komunikatu wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły oraz opublikowana na stronie internetowej szkoły).
 5. Pozostała dokumentacja i załącznik będzie wymagana w terminie późniejszym po wznowieniu normalnej pracy szkoły. Załączniki mogą być wymagane wcześniej ale tylko w przypadku gdyby chciało się zapisać do klasy I SP więcej kandydatów niż jest miejsc  ale o takiej sytuacji wszyscy chętni będą uprzedzani odpowiednio wcześniej.
 6. W dniach 29 kwietnia do 8 maja 2020 r. telefoniczne potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy I SP.
 7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I SP. (forma pisemna komunikatu wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły oraz opublikowana na stronie internetowej szkoły).
Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W KWIATONOWICACH

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

Zgodnie z decyzją Premiera  z dnia 11.03.2020 r., zajęcia w ZSP w Kwiatonowicach (zarówno w szkole podstawowej jak i w przedszkolu) zostają czasowo zawieszone, w terminie od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. (włącznie).

W dniu jutrzejszym i w piątek (12-13. 03) ZSP zapewni opiekę świetlicową dla uczniów, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia im tej opieki.

Od najbliższego poniedziałku (16.03) w szkole i przedszkolu  nie będą odbywać się żadne zajęcia (również pozalekcyjne).

Proszę zwrócić uwagę, na słowa Ministra Zdrowia: "Ogromny i gorący apel do wszystkich, którzy będą przez 14 dni nie chodzili do szkoły, na uczelnie. To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. Ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która nie chodziła do szkół, wychodziła do klubów. To jest czas kwarantanny społeczeństwa. Apeluję o odpowiedzialność." - mówi Łukasz Szumowski.

Proszę na bieżąco monitorować informacje zamieszczane w Internecie, na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

Czytaj więcej
mgr Jerzy Jastrzębski-

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 2 - 3 marca br. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach odbyły się pogadanki dotyczące działalności polskich organizacji podziemnych działających po zakończeniu II wojny światowej, w latach 1945 - 1953.

Czytaj więcej
mgr Jerzy Jastrzębski-

Szkolenie w zakresie procedur związanych z zagrożeniem epidemiologicznym

W dniu dzisiejszym na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kwiatonowicach zostało przeprowadzone przez Dyrektora – Maksymiliana Olszewskiego - szkolenie w zakresie procedur dotyczących postępowania w razie wystąpienia zagrożeń epidemiologicznych związanych z możliwym występowaniem wirusa grypy oraz koronawirusa grypowego

Czytaj więcej
mgr Jerzy Jastrzębski-

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 28 lutego br. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej Kwiatonowice przeprowadzili eliminacje w dwu grupach wiekowych: klasy IV – VII i klasy VII - VIII.

Czytaj więcej

Dołącz do nas na Facebook’u

Facebook SzkołaFacebook PrzedszkoleWolontariat

Skontaktuj się z nami