mgr Aneta Motyka-

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

W roku szkolnym 2020/2021 ze względu na pandemię musimy zmienić formułę rozpoczęcia roku szkolnego.

 1. Zajęcia w przedszkolu i szkole podstawowej rozpoczną się w dniu 1 września 2020 r. w sposób stacjonarny.
 2. O godz. 8:00 rozpocznie się Msza Św. inaugurująca rok szkolny w Kościele Parafialnym dla osób chętnych.
 3. Oficjalna inauguracja roku szkolnego rozpocznie się w szkole o godz. 9:00.
Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w szkole (wyciąg najważniejszych regulacji prawnych)

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez żadnych objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Rodzice lub osoby odbierające dzieci nie mogą przejawiać żadnych objawów chorobowych.
 3. W przypadku stwierdzonych objawów powtarzających się corocznie, typu astma, alergia, itp., Rodzic jest zobowiązany do przekazania informacji od lekarza o tym fakcie. W przeciwnym razie, w przypadku zaistnienie pogorszenia stanu zdrowia uczeń taki będzie podlegał procedurom epidemicznym.
Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Zarządzenie Nr 20/2019/2020 Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Nr 20/2019/2020 Dyrektora ZSP w Kwiatonowicach z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie procedury funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii w ZSP w Kwiatonowicach

  ZARZĄDZENIE (241 KB, PDF)

Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Zarządzenie Nr 19/2019/2020 Dyrektora Szkoły


Zarządzenie Nr 19/2019/2020 Dyrektora ZSP w Kwiatonowicach z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii w ZSP w Kwiatonowicach

  ZARZĄDZENIE (239 KB, PDF)

Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W tej niełatwej rzeczywistości zbliża się zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Także ten dzień będzie różnił się znacząco od klasycznego zakończenia roku szkolnego, jaki mieliśmy w latach poprzednich.

Aby sprostać obowiązującym w placówkach edukacyjnych wymaganiom sanitarno – epidemiologicznym poniżej zamieszczamy plan na dzień 26 czerwca 2020 r. (piątek).

 

Czytaj więcej

Oferta wakacyjna 2020 Ośrodka Kultury Gminy Gorlice - Filia w Kwiatonowicach

W załączniku przedstawiam ofertę na wakacje 2020 Ośrodka Kultury Gminy Gorlice, Filia w Kwiatonowicach.

Z poważaniem Jolanta Kurowska

 OFERTA WAKACYJNA

Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo.


W piątek 19.06.2020 r. o godzinie 18:00 w Kościele Parafialnym w Kwiatonowicach odbędzie się Msza Święta dziękczynna za kończący się rok szkolny. Termin uroczystości jest nieprzypadkowy, albowiem okoliczności epidemiczne wymusiły zmiany w sposobie przygotowania zakończenia roku szkolnego, który odbędzie się wg osobnego harmonogramu. Zaproszenie na Mszę Świętą obejmuje Uczniów, Rodziców, Nauczycieli. Obecność jest dobrowolna, tylko dla chętnych i przy stosowaniu obowiązujących reguł sanitarno – epidemicznych.

Z poważaniem
Maksymilian Olszewski

Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informuję, że w najbliższy piątek tj. 12 czerwca 2020 r. zajęcia zdalne z uczniami szkoły podstawowej nie odbędą się.  Wynika to z zaplanowania tego dnia jeszcze we wrześniu 2019 r., jako dnia wolnego od zajęć dydaktycznych decyzją Dyrektora Szkoły.

Informuję również, że dni egzaminów klasy 8 SP tj. 16, 17 i 18 czerwca 2020 r. również są dla pozostałych uczniów dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych decyzją Dyrektora Szkoły.

Jeżeli jest potrzeba w tych trzech dniach (uwzględniwszy zaangażowanie poszczególnych nauczycieli w przeprowadzenie egzaminu), jak i w innych dniach zorganizowania konsultacji to przypominam, iż fakt ten zgodnie z procedurą należy zgłaszać danemu nauczycielowi.

Z poważaniem

Maksymilian Olszewski

Czytaj więcej
mgr Aneta Motyka-

Harmonogram oddawania książek i podręczników do biblioteki szkolnej

Drodzy czytelnicy!

Zbliża się koniec roku szkolnego więc wszystkie książki i podręczniki muszą zostać oddane do biblioteki szkolnej.

Harmonogram oddawania książek:

 • 08.06.2020 – poniedziałek, godz. 12.30 – 14.30
 • 09.06.2020 – wtorek, godz. 12.30-14.30
 • 10.06.2020 – środa, godz. 12.30-14.30

W te dni proszę oddać wszystkie książki, które nie są podręcznikami.

 

Harmonogram oddawania podręczników:

 • 22.06.2020 (poniedziałek) – 25.06.2020 (czwartek), godz. 12.30-14.30

 

Bardzo proszę o oddanie wszystkich książek oraz podręczników zgodnie z harmonogramem.

Ponadto przypominam o zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego – dezynfekcje rąk, maseczkę zasłaniającą usta i nos. Wszystkie książki zostaną zmagazynowane i również przejdą odpowiednią kwarantannę dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Wznowienie działalności szkoły podstawowej

Drodzy Rodzice!

Mamy nadal stan epidemii. Kto może, pozostaje w domu, aby nie narażać siebie i innych. 
Od 25 maja 2020 r. szkoła podstawowa rozpoczyna działalność opiekuńczo – wychowawczą tylko z elementami dydaktyki (podstawa programowa będzie realizowana tak jak do tej pory w sposób zdalny) w nowym reżimie sanitarnym.  Kto musi posłać dziecko do szkoły ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem zobowiązany będzie do przestrzegania nowych procedur, poleceń i umów.

Dodatkowo informujemy, że ze względu na długi okres przestoju w funkcjonowaniu ZSP (ograniczony przepływ wody w rurach spowodowany brakiem eksploatacji instalacji przez uczniów, pracowników i kuchnię) wystąpiliśmy do akredytowanej firmy o przeprowadzenie badania wody w obiekcie ZSP. Czekamy na wyniki.

Najważniejsze na ten moment: 
Kto ma potrzebę  (praca zawodowa obojga rodziców) posłać dziecko do szkoły MUSI zgłosić ten fakt telefonicznie wychowawcy swojej klasy i uzyskać zgodę na przyprowadzenie dziecka (co najmniej jeden dzień wcześniej). Dziecko niezgłoszone w sposób opisany powyżej nie będzie przyjęte do szkoły. 

Czytaj więcej
mgr Aneta Motyka-

Zasady przeprowadzania egzaminów

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. W dokumencie zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów. Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca.

Czytaj więcej
mgr Aneta Motyka-

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej
mgr Aneta Motyka-

Wytyczne GIS w sprawie uruchamiania pracy przedszkoli i szkół

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Wznowienie działalności opiekuńczej przedszkola

Drodzy Rodzice!

Mamy nadal stan epidemii. Kto może pozostaje w domu, aby nie narażać siebie i innych. 
Od 18 maja 2020 r. nasze przedszkole rozpoczyna działalność opiekuńczą w nowym reżimie sanitarnym. Kto musi posłać dziecko do przedszkola zobowiązany będzie do przestrzegania nowych procedur, poleceń i umów. 

Najważniejsze na ten moment: 
Kto ma potrzebę  (praca zawodowa obojga rodziców) posłać dziecko do przedszkola MUSI zgłosić ten fakt telefonicznie nauczycielowi swojej grupy i uzyskać zgodę na przyprowadzenie dziecka (co najmniej jeden dzień wcześniej). Dziecko niezgłoszone w sposób opisany powyżej nie będzie przyjęte do przedszkola.


Uwagi wstępne:

 • Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez żadnych objawów chorobowych. To stała zasada, o której zawsze - a w obecnym czasie szczególnie - należy pamiętać. (Nadmieniam, że codziennie przed wejściem do przedszkola dziecko będzie miało mierzoną temperaturę).
 • Przypominajcie nieustannie swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwracajcie uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętajcie, że dziecko uczy się przez naśladowanie naszego zachowania.
 • Wytłumaczcie również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek,  że przedszkole wygląda teraz troszeczkę inaczej np. nie ma dywanów, firanek, bawimy się w jednej sali z ograniczona liczbą zabawek itp.
Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Lista dzieci przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach

Szanowni Państwo

Lista dzieci przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Wójta Gminy Gorlice jest wywieszona na drzwiach wejściowych do budynku ZSP w Kwiatonowicach.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą - 18 351 25 20. 

Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Komunikat Dyrektora Szkoły

Kwiatonowice, 06.05.2020 r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Kwiatonowicach informuje, iż od dnia 06 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. zajęcia w przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, POZOSTAJĄ ZAWIESZONE. Decyzja o zawieszeniu zajęć podyktowana jest koniecznością dostosowania pomieszczeń oraz organizacji pracy przedszkola do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej.

 KOMUNIKAT DYREKTORA

Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach

Szanowni Państwo

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Wójta Gminy Gorlice jest wywieszona na drzwiach wejściowych do budynku ZSP w Kwiatonowicach.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą - 18 351 25 20. 

Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach

Szanowni Państwo

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Wójta Gminy Gorlice jest wywieszona na drzwiach wejściowych do budynku ZSP w Kwiatonowicach.

Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach

Szanowni Państwo

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Wójta Gminy Gorlice jest wywieszona na drzwiach wejściowych do budynku ZSP w Kwiatonowicach.

Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Rekrutacja do klasy I SP na rok szkolny 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do klasy I SP w ZSP w Kwiatonowicach  na rok szkolny 2020/2021 będzie się odbywała drogą elektroniczną. Terminy rekrutacji są ustalone Zarządzeniem  nr 11/2020 Wójta Gminy Gorlice z dnia 30 stycznia 2020 r.

Procedura rekrutacji:

 1. W terminie od 1 kwietnia 2020 r. będą dostępne poniżej dwa edytowalne dokumenty :
 2. Proszę zainteresowanych Rodziców o pobranie odpowiedniego dla miejsca zamieszkania dokumentu i jego wypełnienie:
  • albo komputerowe,
  • albo ręczne, bardzo czytelne i zrobienie skanu lub wyraźnego zdjęcia.
  (w pola podpis Rodziców proszę w wersji elektronicznej podać imię i nazwisko Mamy oraz Taty, co jest równoznaczne z uzyskaniem zgody tych osób. W przypadku skanu podpisy będą odręczne).
 3. W terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 proszę o przesłanie drogą mailową na adres szkoły: szkola_kwiatonowice@poczta.onet.pl wypełnionego elektronicznie druku lub skanu dokumentu. Szkoła ma obowiązek potwierdzenie otrzymania wiadomości z załącznikiem.
 4. Podanie do publicznej wiadomości po pracy komisji rekrutacyjnej w dniu 28 kwietnia 2020 r. listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. (forma pisemna komunikatu wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły oraz opublikowana na stronie internetowej szkoły).
 5. Pozostała dokumentacja i załącznik będzie wymagana w terminie późniejszym po wznowieniu normalnej pracy szkoły. Załączniki mogą być wymagane wcześniej ale tylko w przypadku gdyby chciało się zapisać do klasy I SP więcej kandydatów niż jest miejsc  ale o takiej sytuacji wszyscy chętni będą uprzedzani odpowiednio wcześniej.
 6. W dniach 29 kwietnia do 8 maja 2020 r. telefoniczne potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy I SP.
 7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I SP. (forma pisemna komunikatu wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły oraz opublikowana na stronie internetowej szkoły).
Czytaj więcej

Dołącz do nas na Facebook’u

Facebook SzkołaFacebook PrzedszkoleWolontariat

Skontaktuj się z nami