Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach

Szanowni Państwo

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Wójta Gminy Gorlice jest wywieszona na drzwiach wejściowych do budynku ZSP w Kwiatonowicach.

Rekrutacja do klasy I SP na rok szkolny 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do klasy I SP w ZSP w Kwiatonowicach  na rok szkolny 2020/2021 będzie się odbywała drogą elektroniczną. Terminy rekrutacji są ustalone Zarządzeniem  nr 11/2020 Wójta Gminy Gorlice z dnia 30 stycznia 2020 r.

Procedura rekrutacji:

 1. W terminie od 1 kwietnia 2020 r. będą dostępne poniżej dwa edytowalne dokumenty :
 2. Proszę zainteresowanych Rodziców o pobranie odpowiedniego dla miejsca zamieszkania dokumentu i jego wypełnienie:
  • albo komputerowe,
  • albo ręczne, bardzo czytelne i zrobienie skanu lub wyraźnego zdjęcia.
  (w pola podpis Rodziców proszę w wersji elektronicznej podać imię i nazwisko Mamy oraz Taty, co jest równoznaczne z uzyskaniem zgody tych osób. W przypadku skanu podpisy będą odręczne).
 3. W terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 proszę o przesłanie drogą mailową na adres szkoły: szkola_kwiatonowice@poczta.onet.pl wypełnionego elektronicznie druku lub skanu dokumentu. Szkoła ma obowiązek potwierdzenie otrzymania wiadomości z załącznikiem.
 4. Podanie do publicznej wiadomości po pracy komisji rekrutacyjnej w dniu 28 kwietnia 2020 r. listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. (forma pisemna komunikatu wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły oraz opublikowana na stronie internetowej szkoły).
 5. Pozostała dokumentacja i załącznik będzie wymagana w terminie późniejszym po wznowieniu normalnej pracy szkoły. Załączniki mogą być wymagane wcześniej ale tylko w przypadku gdyby chciało się zapisać do klasy I SP więcej kandydatów niż jest miejsc  ale o takiej sytuacji wszyscy chętni będą uprzedzani odpowiednio wcześniej.
 6. W dniach 29 kwietnia do 8 maja 2020 r. telefoniczne potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy I SP.
 7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I SP. (forma pisemna komunikatu wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły oraz opublikowana na stronie internetowej szkoły).
mgr Maksymilian Olszewski-

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W KWIATONOWICACH

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

Zgodnie z decyzją Premiera  z dnia 11.03.2020 r., zajęcia w ZSP w Kwiatonowicach (zarówno w szkole podstawowej jak i w przedszkolu) zostają czasowo zawieszone, w terminie od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. (włącznie).

W dniu jutrzejszym i w piątek (12-13. 03) ZSP zapewni opiekę świetlicową dla uczniów, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia im tej opieki.

Od najbliższego poniedziałku (16.03) w szkole i przedszkolu  nie będą odbywać się żadne zajęcia (również pozalekcyjne).

Proszę zwrócić uwagę, na słowa Ministra Zdrowia: "Ogromny i gorący apel do wszystkich, którzy będą przez 14 dni nie chodzili do szkoły, na uczelnie. To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. Ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która nie chodziła do szkół, wychodziła do klubów. To jest czas kwarantanny społeczeństwa. Apeluję o odpowiedzialność." - mówi Łukasz Szumowski.

Proszę na bieżąco monitorować informacje zamieszczane w Internecie, na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

Czytaj więcej
mgr Jerzy Jastrzębski-

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 2 - 3 marca br. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach odbyły się pogadanki dotyczące działalności polskich organizacji podziemnych działających po zakończeniu II wojny światowej, w latach 1945 - 1953.

Czytaj więcej
mgr Jerzy Jastrzębski-

Szkolenie w zakresie procedur związanych z zagrożeniem epidemiologicznym

W dniu dzisiejszym na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kwiatonowicach zostało przeprowadzone przez Dyrektora – Maksymiliana Olszewskiego - szkolenie w zakresie procedur dotyczących postępowania w razie wystąpienia zagrożeń epidemiologicznych związanych z możliwym występowaniem wirusa grypy oraz koronawirusa grypowego

Czytaj więcej
mgr Jerzy Jastrzębski-

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 28 lutego br. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej Kwiatonowice przeprowadzili eliminacje w dwu grupach wiekowych: klasy IV – VII i klasy VII - VIII.

Czytaj więcej
mgr Jerzy Jastrzębski-

Wycieczka Kwiatonowice - Kraków w ramach projektu "Poznajemy zawód inżyniera"

W dniu 15 lutego br. uczniowie klas VI - VIII udali się na szkolną wycieczkę. Impreza była ostatnim wyjazdem w ramach projektu „Poznajemy zawód inżyniera”. Zajęcia odbywały się w salach wykładowych i laboratoriach Politechniki Krakowskie im. Tadeusza Kościuszki. W wyjeździe wzięli również uczniowie szkół z Bystrej i Szymbarku wraz z opiekunami.

Czytaj więcej

Powiatowy Drużynowy Turniej Badmintona

Uczniowie naszej szkoły brali udział w Powiatowym Drużynowym Turnieju Badmintona dziewcząt i chłopców. Zawody odbyły się na hali sportowej w Bieczu.

Czytaj więcej
Pokaż więcej

Dołącz do nas na Facebook’u

Facebook SzkołaFacebook PrzedszkoleWolontariat

Skontaktuj się z nami