Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W tej niełatwej rzeczywistości zbliża się zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Także ten dzień będzie różnił się znacząco od klasycznego zakończenia roku szkolnego, jaki mieliśmy w latach poprzednich.

Aby sprostać obowiązującym w placówkach edukacyjnych wymaganiom sanitarno – epidemiologicznym poniżej zamieszczamy plan na dzień 26 czerwca 2020 r. (piątek).

 

Klasy I SP, IV SP, VI SP ponieważ liczą najwięcej uczniów, aby zachować przepisowy metraż będą miały zakończenie roku szkolnego na sali gimnastycznej w następujących godzinach:

 • Klasa I SP – w godzinach 8:00 – 8:30
 • Klasa IV SP – w godzinach 8:45 – 9:15
 • Klasa VI SP – w godzinach 9:30 – 10:00

W tych godzinach wychowawcy będą wydawali świadectwa oraz wszelką inną dokumentację i nagrody. Przerwy pomiędzy klasami są przeznaczone na dezynfekcję i wywietrzenie pomieszczenia.

Prosimy o zachowanie odległości bezpiecznych społecznie tj. min. 2 metry od siebie i noszenie maseczek oraz dezynfekcję rąk. Jeżeli to możliwe to prosimy o odbieranie świadectw pojedynczo, nie grupami koleżeńskimi.

Wejście dla tych trzech klas będzie otwarte od strony sali gimnastycznej.

 

Pozostałe klasy będą miały zakończenie roku szkolnego w swoich salach lekcyjnych według poniższego harmonogramu:

 • Klasa II SP – w godzinach 8:00 – 8:30 (sala nr 103)
 • Klasa III SP – w godzinach 8:45 – 9:15 (sala nr 105)
 • Klasa V SP – w godzinach 9:30 – 10:00 (sala nr 113)
 • Klasa VII + VIII SP – w godzinach 10:15 – 10:45 (sala nr 7)

W tych godzinach wychowawcy będą wydawali świadectwa oraz wszelką inną dokumentację i nagrody. Przerwy pomiędzy klasami są przeznaczone na dezynfekcję oraz minięcie się uczniów na korytarzach.

Prosimy o zachowanie odległości bezpiecznych społecznie tj. min. 2 metry od siebie i noszenie maseczek oraz dezynfekcję rąk. Jeżeli to możliwe to prosimy o odbieranie świadectw pojedynczo, nie grupami koleżeńskimi.

Wejście dla tych czterech klas będzie otwarte od strony budowanego parkingu przez główne drzwi.

 

Panie wychowawczynie z Przedszkola będą czekały na Państwa, aby wręczyć drobne pamiątkowe upominki, w godzinach 9:00 – 13:00. Ponieważ nie ma świadectw, dlatego ze względów bezpieczeństwa po odbiór dyplomów zapraszamy tylko Rodziców.

Wejście tradycyjnie drzwiami przedszkolnymi.

Prosimy o zachowanie odległości bezpiecznych społecznie tj. min. 2 metry od siebie i noszenie maseczek oraz dezynfekcję rąk. Jeżeli to możliwe to prosimy o odbieranie dyplomów pojedynczo.

 

Bardzo prosimy o zrozumienie powyższych wytycznych i zastosowanie się do nich. ZSP jest placówką edukacyjną i jako taką obowiązują na jej terenie ściśle wyznaczone przez SANEPID i MEN zasady.

Wszystkie przejścia wewnętrzne w budynku będą zamknięte (drzwi czerwone między salą gimnastyczną i szkoła oraz krata przy przedszkolu). Państwo oraz uczniowie chcąc dostać się do innego segmentu będziecie musieli wejść wyznaczonym wejściem. Wynika to z nakazów dotyczących zakazu mieszania się dzieci i styczności między klasami.

Bardzo proszę o zabranie wszystkich rzeczy dzieci i uczniów, które pozostały w budynku – a jest ich bardzo dużo. Będą one dostępne u wychowawców.

Jeżeli dzieci, uczniowie lub Państwo nie będą mogli z różnych powodów odebrać świadectw w piątek, to będą one do odebrania 29, 30 czerwca 2020 r. w sekretariacie szkoły.

Oferta wakacyjna 2020 Ośrodka Kultury Gminy Gorlice - Filia w Kwiatonowicach

W załączniku przedstawiam ofertę na wakacje 2020 Ośrodka Kultury Gminy Gorlice, Filia w Kwiatonowicach.

Z poważaniem Jolanta Kurowska

 OFERTA WAKACYJNA

mgr Maksymilian Olszewski-

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo.


W piątek 19.06.2020 r. o godzinie 18:00 w Kościele Parafialnym w Kwiatonowicach odbędzie się Msza Święta dziękczynna za kończący się rok szkolny. Termin uroczystości jest nieprzypadkowy, albowiem okoliczności epidemiczne wymusiły zmiany w sposobie przygotowania zakończenia roku szkolnego, który odbędzie się wg osobnego harmonogramu. Zaproszenie na Mszę Świętą obejmuje Uczniów, Rodziców, Nauczycieli. Obecność jest dobrowolna, tylko dla chętnych i przy stosowaniu obowiązujących reguł sanitarno – epidemicznych.

Z poważaniem
Maksymilian Olszewski

Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informuję, że w najbliższy piątek tj. 12 czerwca 2020 r. zajęcia zdalne z uczniami szkoły podstawowej nie odbędą się.  Wynika to z zaplanowania tego dnia jeszcze we wrześniu 2019 r., jako dnia wolnego od zajęć dydaktycznych decyzją Dyrektora Szkoły.

Informuję również, że dni egzaminów klasy 8 SP tj. 16, 17 i 18 czerwca 2020 r. również są dla pozostałych uczniów dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych decyzją Dyrektora Szkoły.

Jeżeli jest potrzeba w tych trzech dniach (uwzględniwszy zaangażowanie poszczególnych nauczycieli w przeprowadzenie egzaminu), jak i w innych dniach zorganizowania konsultacji to przypominam, iż fakt ten zgodnie z procedurą należy zgłaszać danemu nauczycielowi.

Z poważaniem

Maksymilian Olszewski

Czytaj więcej
mgr Aneta Motyka-

Harmonogram oddawania książek i podręczników do biblioteki szkolnej

Drodzy czytelnicy!

Zbliża się koniec roku szkolnego więc wszystkie książki i podręczniki muszą zostać oddane do biblioteki szkolnej.

Harmonogram oddawania książek:

 • 08.06.2020 – poniedziałek, godz. 12.30 – 14.30
 • 09.06.2020 – wtorek, godz. 12.30-14.30
 • 10.06.2020 – środa, godz. 12.30-14.30

W te dni proszę oddać wszystkie książki, które nie są podręcznikami.

 

Harmonogram oddawania podręczników:

 • 22.06.2020 (poniedziałek) – 25.06.2020 (czwartek), godz. 12.30-14.30

 

Bardzo proszę o oddanie wszystkich książek oraz podręczników zgodnie z harmonogramem.

Ponadto przypominam o zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego – dezynfekcje rąk, maseczkę zasłaniającą usta i nos. Wszystkie książki zostaną zmagazynowane i również przejdą odpowiednią kwarantannę dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

Czytaj więcej
mgr Maksymilian Olszewski-

Wznowienie działalności szkoły podstawowej

Drodzy Rodzice!

Mamy nadal stan epidemii. Kto może, pozostaje w domu, aby nie narażać siebie i innych. 
Od 25 maja 2020 r. szkoła podstawowa rozpoczyna działalność opiekuńczo – wychowawczą tylko z elementami dydaktyki (podstawa programowa będzie realizowana tak jak do tej pory w sposób zdalny) w nowym reżimie sanitarnym.  Kto musi posłać dziecko do szkoły ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem zobowiązany będzie do przestrzegania nowych procedur, poleceń i umów.

Dodatkowo informujemy, że ze względu na długi okres przestoju w funkcjonowaniu ZSP (ograniczony przepływ wody w rurach spowodowany brakiem eksploatacji instalacji przez uczniów, pracowników i kuchnię) wystąpiliśmy do akredytowanej firmy o przeprowadzenie badania wody w obiekcie ZSP. Czekamy na wyniki.

Najważniejsze na ten moment: 
Kto ma potrzebę  (praca zawodowa obojga rodziców) posłać dziecko do szkoły MUSI zgłosić ten fakt telefonicznie wychowawcy swojej klasy i uzyskać zgodę na przyprowadzenie dziecka (co najmniej jeden dzień wcześniej). Dziecko niezgłoszone w sposób opisany powyżej nie będzie przyjęte do szkoły. 

Czytaj więcej
mgr Aneta Motyka-

Zasady przeprowadzania egzaminów

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. W dokumencie zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów. Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca.

Czytaj więcej
mgr Aneta Motyka-

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej
Pokaż więcej

Dołącz do nas na Facebook’u

Facebook SzkołaFacebook PrzedszkoleWolontariat

Skontaktuj się z nami